Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Regulamin zakupów

Każdy Klient sklepu internetowego aldecor.eu oraz aldecor.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, złożenie i potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep ALDECOR.EU oraz ALDECOR.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet i jest własnością firmy LU Aneta Czerniachowska z siedzibą 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 30, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL 9291174056, Regon: 369109627

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu lub drogą mailową. 
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  - w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem kart kredytowych lub e-przelewem - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
  W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 8. W przypadku niedostępności części towaru w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, pełna realizacja - wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia zapłaconego, kiedy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 

§ 3 Towar 

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i bez wad. Towar w większości przypadków pochodzi z zapasów magazynowych firmy ALDECOR lub w przypadku zamówień indywidualnych jest wytwarzany pod zamówienie kupującego.
 2. Sprzedaży promocyjna oraz wyprzedażowa stanowi zwykle ograniczoną liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży po wcześniejszym kontakcie z Klientem Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Orientacyjny czas przygotowania towaru do wysyłki zwyczajowo wynosi od 1 do 5 dni roboczych i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew bankowy" lub "płatność kartą lub przelewem on-line" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 2-7 dni roboczych). Orientacyjny czas realizacji zamówień podany jest w opisie produktu. W przypadku zamówień indywidualnych klient jest każdorazowo informowany o czasie realizacji zlecenia. W przypadku zamówień na meble orientacyjny czas realizacji wynosi ok 3-4tygodni.
  Czas, po jakim zamówiony towar trafiają do Klienta składa się czas skompletowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Klient informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail potwierdzająca wysłanie towaru.
 3. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link koszt wysyłki.

 

§ 5 Płatności 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. 
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.

 

 § 6 Reklamacje i zwroty 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 2. W przypadku stwierdzenia pomyłki wynikającej z błędnej realizacji zamówienia z winy sklepu, Klient ma prawo odesłać towar a koszt przesyłki pokryje sklep (towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze sklepem oraz tylko za pośrednictwem firm kurierskich z którymi sklep posiada podpisaną umowę.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Możliwość taka nie istnieje w przypadku realizacji zleceń na indywidualne życzenie klienta lub istnieje w przypadku opłacenia kosztów takiego indywidualnego zlecenia.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  Wraz z odsyłanym towarem Klient jest winien zwrócić dowód zakupu (w przypadku paragonu - jego oryginał, w przypadku faktury jej kopia).
  Towar należy odesłać na adres firmy ALDECOR.
 4. Sklep informuje, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem. 

 

 § 7 Zwrot pieniędzy 

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.
 2. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 

 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną. 
Dla dzieci
Dla niego
Dla niej
Newsletter
Rejestracja
Hurtownia