Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zwroty i wymiana

 § 1 Reklamacje i zwroty 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

2. W przypadku stwierdzenia pomyłki wynikającej z błędnej realizacji zamówienia z winy sklepu, Klient ma prawo odesłać towar a koszt przesyłki pokryje sklep (towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze sklepem oraz tylko za pośrednictwem firm kurierskich z którymi sklep posiada podpisaną umowę.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Możliwość taka nie istnieje w przypadku realizacji zleceń na indywidualne życzenie klienta lub istnieje w przypadku opłacenia kosztów takiego indywidualnego zlecenia. 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Wraz z odsyłanym towarem Klient jest winien zwrócić dowód zakupu (w przypadku paragonu - jego oryginał, w przypadku faktury jej kopia).

Towar należy odesłać na adres firmy LU Aneta Czerniachowska

4. Sklep informuje, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem. 

 

 § 2 Zwrot pieniędzy 

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

2. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

Dla dzieci
Dla niego
Dla niej
Newsletter
Rejestracja
Hurtownia